Wadowice

Szczególnie polecamy Szlak Papieski a na nim Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, dawną cukiernię Karola Hagenhubera – papieskie kremówki. Oprócz miejsc związanych z postacią Karola Wojtyły warto zajrzeć do bazyliki Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, a i dla dzieci znajdzie się coś ciekawego; warto wybrać się z nimi do Fadolandii i pracowni CeraMikowej.

 

Dom rodzinny Jana Pawła

Dnia 18 maja 1920 dom przy ulicy Kościelnej 7 pochodzący z pierwszej polowy XIX wieku stał się świadkiem ważnego wydarzenia. To tu narodził się Karol Wojtyła. To tu się wszystko zaczęło. okna mieszkania Wojtyłów widać było napis na zegarze słonecznym pobliskiego kościoła „Czas ucieka , wieczność czeka”.Obecnie dzięki staraniom licznych osób kamienica mieści Muzeum Dom Rodzinny Jan Pawła II.
Bazylika Ofiarowania NMP (200 metrów od Apartamentów)

Od drewnianej małej świątyni, którą strawił ogień w XV w podczas pożaru Wadowic po murowaną świątynię wielokrotnie rozbudowywaną. Miejsce odwiedzane przez młodego Karola Wojtyłę musiało mocno odcisnąć się w pamięci ponieważ już jako Papież Jan Paweł II odwiedził to miejsce aż trzykrotnie. Bazylikę odwiedził również papież Benedykt XVI.
Wadowicki Szlak Papieski na swojej trasie posiada następujące miejsca związane z osobą Jana Pawła II.

 1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II
 2. Muzeum Miejskie
 3. Bazylika Mniejsza p.w. Ofiarowania NMP
 4. Dom Katolicki
 5. Magistrat – dawna Szkoła Powszechna
 6. Rynek – Plac Jana Pawła II
 7. Dawna cukiernia Hagenhubera
 8. LO – dawne gimnazjum
 9. Klasztor oo Karmelitów Bosych – Sanktuarium św. Józefa
 10. Zespół klasztorny karmelitów bosych oraz kościół św. Józefa znajdujące się w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 22. Popularnie nazywany „Wadowicką Górką” lub klasztorem „na Górce”.
 11. Ośrodek kultu św. Józefa, Matki Bożej Szkaplerznej oraz św. Rafała Kalinowskiego.
 12. Nowy kościół wotywny p.w. św. Piotra Apostoła
 13. Kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności za wybranie Karola Wojtyły napapieża oraz jego cudowne uratowanie zzamachu na placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981.
 14. Dawne koszary 12 p.p. Ziemi Wadowickiej
 15. Klasztor ss. Nazaretanek – dawna „Ochronka”
 16. Dom kultury – dawny „Sokół”

Atrakcje w okolicy